κάντε κλικ για να εισέλθουν ιστοσελίδα: tumblr.comέχετε φτάσει αυτή τη σελίδα γιατί πληκτρολογήσετε την διεύθυνση στα ελληνικά!
μερικά παραδείγματα για λάθη στα ελληνικά:
τθμβλρ
τθμβλρ.ψομ
ςςς.τθμβλρ.ψομ
ηττπ¨//ςςς.τθμβλρ.ψομ
ηττπ¨//τθμβλρ.ψομTumblr
FixUrls